ŚWIADCZYMY USŁUGI MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE:

•             AUDYT BHP

•             OUTSOUCING BHP

•             NADZÓR BHP

•             DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

•             SZKOLENIA WSTĘPNE

•             SZKOLENIA OKRESOWE

•             MONTAŻ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

•             OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

•             DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

•             POMOC W PRZYGOTOWANIU BEZPIECZNEGO MIEJSCA PRACY