Szkolenia

Organizujemy i przeprowadzamy różnorodne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Tematykę i programy szkoleń uzgadniamy bezpośrednio z klientem. Oferujemy następujące metody szkoleń:

  • wykład i prezentacja multimedialna obrazujące specyfikę zagrożenia pożarowego określonej branży, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa, prezentacja filmów instruktażowych,
  • uczenie przez doświadczenie, czyli praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia z użyciem różnych typów i rodzajów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.

Audyt
 

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jednostka organizacyjna, która jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu, budynku lub terenu zobowiązana jest zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Każdy pracownik powinien przejść szkolenie podstawowe na stanowisku pracy w zakresie zasad bezpieczeństwa pożarowego i obowiązujących przepisów.