Serwis

Każde urządzenie przeciwpożarowe zostało stworzone po to, aby zapewnić bezpieczeństwo. Świadczone usługi serwisowe przez naszą Firmę dbają, właśnie o to BEZPIECZEŃSTWO.

Po co wykonywany jest serwis Ppoż.?

Serwis wykonywany jest w celu prawidłowego zadziałania urządzenia w momencie realnego zagrożenia pożarowego. Dzięki regularnym przeglądom minimalizujemy również ryzyko awarii urządzenia lub systemu. Jednak z punktu widzenia właściciela, użytkownika lub zarządcy budynku bardzo ważną kwestią jest fakt, że są OBOWIĄZKOWE…. Co regulują przepisy prawa polskiego.

Podstawy prawna obowiązkowych serwisów przeciwpożarowych?

Jak wspomniano powyżej, serwis ppoż. jest uregulowany w przepisach polskiego prawa. Podstawowym aktem prawnym, w którym te przepisy są zawarte jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto, innymi źródłami prawa są między innymi Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instrukcje i zalecenia Producentów urządzeń.

Czym się zajmujemy?

• SERWIS GAŚNIC / PRZEGLĄD GAŚNIC

• SERWIS HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH / PRZEGLĄD HYDRANTÓW

• SERWIS KLAP ODDYMIAJĄCYCH

• SERWIS DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

• SERWIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

• SERWIS OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

• SERWIS DETEKTORÓW GAZÓW W GARAŻACH PODZIEMNYCH

Główny obszar działalności: Łódź, Warszawa, Brzeziny, Stryków, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Żyrardów, Łowicz. Wybrane projekty realizujemy na terenie całego kraju.