Oddymianie

SYSTEMY ODDYMIANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH

Systemy oddymiania grawitacyjnego wykorzystują naturalne zachowanie nagrzanego powietrza oraz dymu. Działanie systemu oddymiania opiera się na otwarciu okien oraz klap dachowych, które wywołują efekt przeciągu i oddymienia najważniejszych pomieszczeń w obiekcie - w szczególności dróg ewakuacyjnych. Naturalne systemy oddymiania mogą być uzupełnione przez wsparcie ze strony wentylacji przeciwpożarowej mechanicznej - sterowane przez jednolity system oddymiania wentylatory wymuszają wyprowadzanie zadymionego powietrza poza pomieszczenia budynku. Elektryczne zasilanie elementów systemu oddymiającego - siłowników okiennych, ich szybka i niezawodna reakcja na zagrożenia pożarowe pozwala na skuteczne przeprowadzanie ewakuacji ludzi z budynku, oraz poprawia skuteczność akcji ratowniczej.

Systemy oddymiające - podstawowe elementy

Wśród najczęściej występujących części składowych systemu wyróżnia się:

  • Centrale Sterownicze
  • Przyciski do oddymiania
  • Okna i klapy oddymiające

Kiedy należy serwisować system oddymiania?

Zgodnie z przepisami prawa polskiego wymagany przegląd konserwacyjny jest minimum raz w roku. Jednak każda usterka lub niewłaściwe, niepokojące działanie jest podstawą do sprawdzenia instalacji. Nasza Firma świadczy usługi serwisowe stałej współpracy lub jednorazowych zleceń.


Główny obszar działalności: Łódź, Warszawa, Brzeziny, Stryków, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Żyrardów, Łowicz. Wybrane projekty realizujemy na terenie całego kraju.