Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Właściciel, zarządca lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Kto może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

  • Absolwent szkoły wyższej i ukończonym szkoleniu specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub,
  • Absolwent szkoły wyższej o kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub,
  • Osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub,
  • Osoba posiadająca wykształcenie średnie i ma ukończony kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub,
  • Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika pożarnictwa

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


PODSTAWA PRAWNA: §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 07.06.2010r.).


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Główny obszar działalności: Łódź, Warszawa, Brzeziny, Stryków, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Żyrardów, Łowicz. Wybrane projekty realizujemy na terenie całego kraju.